Αφήστε να αναλάβουμε εμείς τα τεχνικά βάρη της εταιρίας σας!

   Επιλέξτε το πακέτο υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της Connect IT, που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησης σας.

 Light Office

Το πακέτο υποστήριξης Light Office είναι ιδανικό για γραφεία και μικρές επιχειρήσεις με περιορισμένο αριθμό σταθμών εργασίας. Η πολιτική χρέωσης για το πακέτο αυτό είναι η Pay As You Go που σημαίνει πως χρεώνεστε απευθείας για τις ώρες τεχνικής υποστήριξης που θα χρειαστείτε. Πρόκειται για το πλέον ευέλικτο πακέτο υποστήριξης και είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή για επιχειρήσεις με μικρό αριθμό τερματικών σταθμών εργασίας. 

 

 

Heavy Office

Το πακέτο υποστήριξης Heavy Office απευθύνεται σε επιχειρήσεις με μεγαλύτερο αριθμό τερματικών σταθμών εργασίας και συνολικών παρεχόμενων υπηρεσιών. Συνοδεύεται απο συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης και η χρέωση είναι σταθερή και μηνιαία, το δε ποσό καθορίζεται βάση του συνόλου των υπηρεσιών και του αριθμού των τερματικών σταθμών εργασίας.    

 

Τι παρέχουμε ;

Στα πακέτα υποστήριξης μας παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

  • Μελέτη και υλοποίηση τεχνολογικών υποδομών κατάλληλων για την κάλυψη των αναγκών σας.
  • Εγκατάσταση και διαχείριση δικτυακών υποδομών.
  • Εγκατάσταση και διαχείριση λογισμικού τερματικών σταθμών εργασίας.
  • Εγκατάσταση και διαχείριση διακομιστών σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας (πχ διακομιστές κοινής χρήσης αρχείων , ασφαλούς αποθήκευσης αρχείων , ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , διακομιστές εκτύπωσης).   
  • Διαχείριση του καταμερισμού ταχύτητας της πρόσβασης σας στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις προτεραιότητες που θα μας υποδείξετε ( QoS ).
  • Εγκατάσταση και διαχείριση τείχους προστασίας (Firewall) 
  • Εγκατάσταση και διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου Asterisk.
  • 24ωρη τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη για άμεση διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων.