Τεχνική Υποστήριξη για Επιχειρήσεις

Για την κάλυψη των αναγκών μεγάλων επιχειρήσεων , με εξειδικευμένες ανάγκες , η Connect IT παρέχει την δυνατότητα ειδικών  πακέτων τεχνικής υποστήριξης προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη.

 

 

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες που παρέχονται για μεγάλες επιχειρήσεις...
  • Μελέτη και υλοποίηση τεχνολογικών υποδομών κατάλληλων για την κάλυψη των αναγκών σας.
  • Εγκατάσταση και διαχείριση δικτυακών υποδομών.
  • Εγκατάσταση και διαχείριση λογισμικού τερματικών σταθμών εργασίας.
  • Εγκατάσταση και διαχείριση διακομιστών σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας (πχ διακομιστές κοινής χρήσης αρχείων , ασφαλούς αποθήκευσης αρχείων , ηλεκτρονικού ταχυδρομίου , διακομιστές εκτύπωσης).   
  • Σύνδεση των σημείων παρουσίας της επιχείρησης σας μέσω Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN).
  • Διαχείριση του καταμερισμού ταχύτητας της πρόσβασης σας στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις προτεραιότητες που θα μας υποδείξετε ( QoS ).
  • Εγκατάσταση και διαχείριση τείχους προστασίας (Firewall) 
  • Εγκατάσταση και διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου Asterisk.
  • Εγκατάσταση και διαχείριση συστήματων τηλεδιάσκεψης.
  • 24ωρη τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη για άμεση διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων.

 

Περιγράψτε μας τις ανάγκες και τα τεχνολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην επιχείρηση σας , και θα σας προτείνουμε ένα κατάληλο πακέτο υπηρεσιών για την πλήρη κάλυψη τους. 

Οι ανάγκες σας δεν καλύπτονται απο τις παραπάνω υπηρεσίες;

Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της Connect IT μπορεί να αναλάβει την ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων για την κάλυψη των αναγκών σας!