Συστήματα Thin Clients

 
Μειώστε τα έξοδα σας μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και τα κόστη συντήρησης των υπολογιστικών σας συστημάτων.

Τα συστήματα thin client ειναι πιο οικονομικά, πιο εργονομικά και πιο φιλικά προς το περιβάλλον!

 

 

 

Thin Clients , τι είναι;

Ένα Thin Client είναι ένας υπολογιστής που βασίζεται σε έναν άλλο υπολογιστή (τον server) για να εκπληρώσει τις υπολογιστικές του ανάγκες. Επί της ουσίας ο μοναδικός ρόλος ενός thin client είναι να παρέχει την διασύνδεση ανάμεσα στον server και τον λοιπό εξοπλισμό που συναντάμε συνήθως σε έναν τερματικό σταθμό εργασίας μιας επιχείρησης (οθόνη , ακουστικά , πληκτρολόγιο).

Η ιδέα πίσω από τα Thin Clients.

Συγκριτικά με τον παραδοσιακό τρόπο οργάνωσης , την τοποθέτηση δηλαδή μιας πλήρους υπολογιστικής μονάδας σε κάθε σταθμό εργασίας , μια λύση βασισμένη σε Thin Client παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα:

  • Single Point Failure , που σημαίνει πως όλη η καλή λειτουργία των υπολογιστικών σας συστημάτων επαφίεται πλέον στην καλή λειτουργία του server και μόνο.
  • Φτηνοί τερματικοί σταθμοί εργασίας.
  • Απλότητα των τερματικών σταθμών εργασίας. Που σημαίνει πως σε περίπτωση βλάβης η αντικατάσταση γίνεται άμεση και εύκολη.
  • Κεντρική διαχείριση του λογισμικού των τερματικών σταθμών. Που σημαίνει πως η εγκατάσταση , απεγκατάσταση και τροποποίηση του λογισμικού των τερματικών γίνεται πλέον μια φορά από τον διαχειριστή για όλα τα τερματικά σας.
  • Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Η κατανάλωση ενέργειας στα τροφοδοτικά μιας συμβατικής μονάδας κυμαίνεται από 150 Watt έως 400 Watt ενώ στα περισσότερα Thin Clients η μέγιστη κατανάλωση δεν ξεπερνάει τα 5 Watt

Εξοπλισμός που απαιτείται.

Για την εγκατάσταση ενός συστήματος Thin Client είναι απαραίτητος ένας server με αρκετή υπολογιστική ισχύ ώστε να καλύψει τις δραστηριότητες της επιχείρησης σας ,  αριθμός τερματικών συσκευών ίσος με τον αριθμό θέσεων εργασίας που θέλετε να προσφέρετε και  ενσύρματη δικτύωση ανάμεσα στον server και όλα τα τερματικά (switch και καλωδίωση).  

Διαχείριση των τερματικών.

Ενώ η αντιμετώπιση προβλημάτων και η αναβάθμιση του Hardware μιας συμβατικής μονάδας είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και σχετικά εξειδικευμένο προσωπικό, στην περίπτωση των Thin Client είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία. Σε περίπτωση βλάβης γίνεται απλά αντικατάσταση της συσκευής με μια καινούργια , ενώ η αναβάθμιση σε περίπτωση που οι πόροι είναι ανεπαρκείς γίνεται στον server και αναβαθμίζει την συνολική υπολογιστική ισχύ της εταιρίας σας.   

Σε επίπεδο Software , είναι δυνατόν να γίνονται αλλαγές σε επίπεδο χρήστη ή σε επίπεδο διαχειριστή. Οι αλλαγές που γίνονται σε επίπεδο χρήστη αφορούν μόνο τον δικό του τερματικό σταθμό, ενώ οι αλλαγές/αναβαθμίσεις/εγκαταστάσεις λογισμικού που γίνονται σε επίπεδο διαχειριστή, επηρεάζουν αυτόματα όλους τους τερματικούς σταθμούς της εταιρίας σας.

Υπεροχή στην κατανάλωση ενέργειας 

Η ενέργεια που θα σπαταλούσε μια εταιρία με 20 υπολογιστές και μέση λειτουργία τους 8 ώρες την ημέρα, με μέση κατανάλωση 200 Watt ανά υπολογιστή, θα ήταν 8320 KWh ετησίως. Η αντίστοιχη ενέργεια που θα σπαταλούσε μια εταιρία με χρήση Thin Clients θα ήταν 124 KWh. Θα είχε δηλαδή εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 98,5%. Η δε κατανάλωση του server κυμαίνεται στα 350 Watt κατά μέσο όρο , μικρότερη από αυτήν που θα είχαν δύο συμβατικοί σταθμοί εργασίας μαζί. Η διαφορά στην κατανάλωση είναι τόσο μεγάλη που κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας ένα από τα πλέον ελκυστικά πλεονεκτήματα των Thin Clients.


Εκτίμηση ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας

Για Thin Clients (μέση κατανάλωση 3 Watt) και εργάσιμο αριθμό ημερών ανά έτος 260.

Υπεροχή σε τεχνικά ζητήματα.

Πέραν της τεχνολογικής υπεροχής τους λόγω κεντρικής διαχείρισης του λογισμικού και της απλότητας και χαμηλής αξίας της συσκευής , τα Thin Clients υπερέχουν και σε μερικά ακόμα πολύ σημαντικά τεχνικά ζητήματα.

  • Single Point Failure. Επειδή όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται πλέον στον server σας , και όλη η υπολογιστική δραστηριότητα γίνεται πλέον αποκλειστικά στον server σας , η λειτουργία των συστημάτων σας εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την καλή λειτουργία αυτού του ενός υπολογιστή.
  • Ο server που προτείνουμε όμως δεν είναι ένας απλός υπολογιστής. Είναι εξοπλισμένος με συστοιχία δίσκων RAID-5 και διαθέτει και ένα επιπλέον δίσκο για Hot Spare, που παρέχει σημαντική ασφάλεια για τα δεδομένα σας και σημαντική αύξηση της ταχύτητας σε εγγράφη και ανάγνωση. Διαθέτει διπλό τροφοδοτικό , και σε περίπτωση βλάβης του κύριου, αναλαμβάνει αυτόματα να λειτουργήσει το επόμενο, χωρίς να κλείσει το μηχάνημα. Διαθέτει δύο CPU, έτσι ώστε ακόμα και αν σταματήσει να λειτουργεί η μία, ο server θα συνεχίσει να λειτουργεί, έστω και με μειωμένη υπολογιστική ισχύ. Τέλος, διαθέτει σύστημα που  σας ενημερώνει μέσω e-mail για οποιαδήποτε βλάβη ή πρόβλημα που συναντάει, ώστε να προβείτε έγκαιρα στην αντικατάσταση του προβληματικού εξοπλισμού.
  • Φορητότητα. Ο κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα να μεταφέρει τον τερματικό σταθμό εργασίας του σε οποιαδήποτε από τις συσκευές που βρίσκονται στην εταιρία σας κάνοντας απλά Login στην συσκευή με τον δικό του κωδικό.