Συσσωμάτωση Εύρους Ζώνης

Χρειάζεστε περισσότερο bandwidth απο αυτό που μπορούν να σας προσφέρουν τα συνήθη προϊόντα της αγοράς κυκλωμάτων πρόσβασης στο διαδίκτυο;

 

Το multiconn μπορεί να συνενώσει πολλά συμβατικά κυκλώματα προσφέροντας σας πολλαπλάσιο bandwidth καθώς και αυξημένη ποιότητα και αξιοπιστία.

 

 

Πως λειτουργεί; 

Το multiconn μπορεί να συνενώσει ώς και 5 συμβατικά κυκλώματα δημιουργόντας ένα ενιαίο εικονικό κύκλωμα. Το εικονικό αυτό κύκλωμα προσφέρει την διασύνδεση ανάμεσα στο σημείο που είναι τοποθετημένη η συσκευή multiconn και ένα από τα Data Center της Connect I.T.  Λειτουργεί δηλαδή σαν εναλλακτικό φυσικό μέσο σύνδεσης (οπτική ίνα , ασύρματη ζεύξη) των δύο αυτών σημείων. Η συνολική ταχύτητα του εικονικού κυκλώματος είναι το άθροισμα των επιμέρους κυκλωμάτων με κάποιες μικρές απώλειες λόγο του πρωτοκόλλου συνένωσης. Η αξιοπιστία ωστόσο του εικονικού αυτού κυκλώματος αυξάνει εκθετικά με κάθε συμβατικό κύκλωμα που προστίθεται στην συνένωση. Η τελική πρόσβαση στο διαδίκτυο δίνεται μέσω μισθωμένου bandwidth από το Data Center της Connect I.T και το ανώτερο όριο της σε ταχύτητα (down/up stream ) καθορίζεται από το άθροισμα των  επιμέρους συμβατικών κυκλωμάτων που απαρτίζουν το εικονικό κύκλωμα. Συγκριτικά με την χρήση συμβατικών κυκλωμάτων πρόσβασης  στο διαδίκτυο η τοπολογία του multiconn προσφέρει μερικά σημαντικά πλεονεκτήματα:  

 

 • Μπορεί να προσφέρει ταχύτητες πολλαπλάσιες αυτών των συμβατικών κυκλωμάτων.
 • Η εγγυημένη διαθεσιμότητα του είναι υψιλότερη από αυτή των συμβατικών μισθωμένων κυκλωμάτων.
 • Το κόστος του κυκλώματος multiconn συγκριτικά με το κόστος μισθωμένων κυκλωμάτων είναι αισθητά χαμηλότερο.  

Κύκλωμα multiconn με προσβασιμότητα στο διαδίκτυο.

Πολλαπλά κυκλώματα multiconn για διασύνδεση των σημείων παρουσίας σας (VPN).

Τι μπορεί να παρέχει το multiconn και σε ποιούς απευθύνεται;

Το multiconn σχεδιάστηκε για να καλύψει ανάγκες εταιρικών πελατών της αγοράς ψηφιακών κυκλωμάτων που δεν μπορούν να καλυφθούν από τα συμβατικά προϊόντα της ελληνικής αγοράς. Στην ελληνική αγορά ψηφιακών κυκλωμάτων και κυκλωμάτων πρόσβασης στο διαδίκτυο οι λύσεις που προσφέρονται από τους πιο γνωστούς παρόχους βρίσκονται είτε στην κατηγορία του adsl broadband που δεν παρέχει εγγυήσεις ποιότητας και αξιοπιστίας και το bandwidth που προσφέρει έχει σημαντικούς περιορισμούς σε ταχύτητα,  είτε στην κατηγορία των μισθωμένων κυκλωμάτων που παρέχουν μεν εγγυήσεις και δυνατότητα μεγάλων ταχυτήτων αλλά έχουν υπέρογκο κόστος και δεν είναι διαθέσιμα σε όλη την Ελλάδα στο σύνολο των ποιοτικών και ποσοτικών προδιαγραφών τους.

To multiconn παρέχει υψηλές ταχύτητες, εγγυημένη ποιότητα και διαθεσημότητα με χαμηλά κοστολόγια σε όλη την Ελλάδα!

Τι μπορεί να πρέχει το multiconn στην εταιρία σας; Ανάλογα με τις ανάγκες σας, το multiconn μπορεί να σας παρέχει μια σειρά από διαφορετικές εξειδικευμένες λύσεις για την σύνδεση της επιχείρησης σας είτε με το διαδίκτυο είτε με άλλα σημεία παρουσίας σας!

 

Με συνένωση πολλαπλών adsl κυκλωμάτων το multiconn μπορεί να σας προσφέρει:

 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο με κύκλωμα multiconn ταχύτητας εώς και  100Mbit download / 5 Mbit upload με εγγύηση ποιότητας και  διαθεσιμότητας στο 99,9%.
 • Διασύνδεση των σημείων της επιχείρησης σας σε Ελλάδα και εξωτερικό με τις ίδιες ταχύτητες και εγγυήσεις σε ποιότητα και διαθεσιμότητα.
 • Σημαντικά μειωμένα κοστολόγια σε σχέση με αυτά των συμβατικών μισθωμένων κυκλωμάτων χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα της υπηρεσίας.
 • Σύμβαση διασφάλισης ποιότητας υπηρεσίας (Service Level Agreement).
 • 24/7 τεχνική τυποστήριξη απο εξειδικευμένο προσωπικό.

 

Με συνένωση πολλαπλών μισθωμένων κυκλωμάτων ή/και κυκλωμάτων ετερογενών τεχνολογιών ( 3G, οπτικές ίνες, ασύρματες ζεύξεις) το multiconn μπορεί να σας προσφέρει:

 • Σύνδεση σημείων ή πρόσβαση στο διαδίκτυο με εγγυήσεις ποιότητας και διαθεσιμότητας στο 100% της υπηρεσίας και επι του πρακτέου πολύ πιο αξιόπιστη υπηρεσία από αυτή των συμβατικών μισθωμένων κυκλωμάτων.
 • Διαθέσιμες υψιλές ταχύτητες πρόσβασης ανάλογα με τις διαθέσιμες ταχύτητες στα επιμέρους κυκλώματα που θα απαρτίζουν το κύκλωμα multiconn.
 • Σύμβαση διασφάλισης ποιότητας υπηρεσίας (Service Level Agreement).
 • 24/7 τεχνική τυποστήριξη απο εξειδικευμένο προσωπικό.

Το multiconn απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη για:

 • Υψηλές ταχύτητες σε Upload και Download!
 • Εγγυημένη καλή λειτουργία του κυκλώματος τους!
 • Οικονομικά συμφέρουσες λύσεις για την συνδεσιμότητα τους!
Ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας, περιγράψτε μας τις ανάγκες σας και θα σας προτείνουμε το κατάλληλο κυκλωμα  multiconn για την κάληψη τους!