Εταιρικό Προφίλ

Μάθετε περισσότερα για μας και την δραστηριότητα μας...

 

 

Η Connect I.T είναι μια από τις πλέον καινοτόμες εταιρίες στον χώρο της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία στον χώρο των  IT  υπηρεσιών και προϊόντων που διαθέτει το τμήμα τεχνικής υποστήριξης , το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, και την ευελιξία που παρέχει το  τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, η Connect I.T βρίσκεται ανάμεσα στις λίγες εταιρίες στον Ελλαδικό χώρο, που  είναι ικανές να παρέχουν λειτουργικές και αξιόπιστες λύσεις σε σύνθετα και εξειδικευμένα προβλήματα στον ευρύ χώρο της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών.

Επιπλέον το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Connect I.T είναι επανδρωμένο από μηχανικούς με πείρα σε ένα μεγάλο εύρος Ι.Τ υποδομών και είναι ικανό να υποστηρίξει σύνθετα έργα, τα οποία αξιοποιούν ετερογενείς τεχνολογίες και εκτείνονται από ενσωματωμένα συστήματα μέχρι και υψηλής κλίμακας επεκτάσιμα υπολογιστικά συστήματα ( cloud computing / distributed systems / virtualization technology ).

Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της Connect I.T συμπληρώνει τις υποδομές μας αναλαμβάνοντας από τον σχεδιασμό σύνθετων λύσεων ανάμεσα σε συχνά ετερογενείς τεχνολογίες μέχρι και τον σχεδιασμό , ανάπτυξη , υλοποίηση και δοκιμή λογισμικού (software) και υλικού (hardware) για εξειδικευμένες και απαιτητικές ανάγκες.

Οι υλικοτεχνικές υποδομές της Connect I.T, που βρίσκονται πίσω από τις προσφερόμενες υπηρεσίες , έχουν μελετηθεί και σχεδιαστεί από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης και είναι ικανές να υποστηρίξουν έργα υψηλών απαιτήσεων  χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Από την επιλογή των υποδομών στα Data Center μας μέχρι την σχεδίαση του υλικού και λογισμικού για τα ειδικών εφαρμογών ενσωματωμένα συστήματα μας, η φιλοσοφία που διαπνέει τα έργα μας είναι η ίδια. Η ακέραιη σχεδίαση προϊόντων και υπηρεσιών υψηλών επιδόσεων.